English

Dansk

F. M. Alexander underviser

Alexanderteknikkens grundtanker

The basic ideas of the Alexander Technique

Primær kontrol

det dynamiske forhold mellem hoved, nakke og ryg.

Upålidelig vurderingssans

at man ikke kan stole på følelsen af, hvad der er rigtigt eller forkert.
Vanen føles rigtig, fordi den er velkendt, uanset at den måske medfører smerte.

Hæmning

at stoppe op, sige nej tak til den automatiske reaktion på en stimulus og give plads til fri bevægelighed.

Retning

at give retning og frihed i muskler og led, at opbygge en indre bevidst kommunikation.

Mål og formål

Processen, vejen til målet er det væsentligste.

Primary control

the dynamic relationship between the head, neck and spine/torso.

Unreliable sensory appreciation

You can not rely on your sense of what is right or wrong. A habit feels right, because it is familiar, regardless of whether it may cause pain.

Inhibition

saying no to the automatic reaction to a stimulus and allowing for free movement.

Direction

giving direction and freedom in the muscles and joints, builds up internal, conscious communication.

Means-whereby

focusing on the process and not merely the goal.

vejen til målet.

What is essential is to learn to have an "increased consciousness of the physical means employed to gain the ends proposed by the will".