English

Dansk

Brug af spejle i Alexanderundervianingen

Hvad er Alexanderteknik?

What is the Alexander Technique?

Bevidst brug af kroppen

Alexanderteknik er en metode til at genlære den oprindelige måde at bruge kroppen på.
Unødige og uhensigtsmæssige vane-, handle- og reaktionsmønstre samt muskelspændinger bliver erstattet af en bevidst og mere økonomisk brug af kroppen.
På den måde genfinder du det dynamiske forhold mellem hoved, nakke og ryg.

Et dynamisk forhold mellem hoved, nakke og ryg

F. M. Alexander opdagede det indbyrdes forhold mellem hoved, nakke og ryg og betydningen af samspillet mellem dem. Det er netop det samspil, der bliver aktiveret ved en stimulus til f.eks. at tale.

Hjælp til selvhjælp

Alexanderteknik er hjælp til selvhjælp, der skaber dyb og varig forandring.

The conscious use of the self

Alexander Technique is a method of relearning the original way of using the self, that is, the body and mind.
Unnecessary and inappropriate patterns of habit, action and reaction as well as muscle tension are substituted with a conscious and more economic use of the self. In this way one can retrieve the dynamic relationship between the head, neck and spine.

A dynamic relationship between the head, neck and back

F. M. Alexander discovered the mutual relationship between the head, neck and spine and the significance of the interaction between them. The interaction is activated by a stimulus to do something, such as speak.

Help with self-help

The Alexander Technique is a form of self-help that creates a profound, long-term change for the better.