<

English

Dansk

Undervisning i Alexanderteknik Undervisning i Alexanderteknik

Hvorfor Alexanderteknik?

Why Alexander Technique?

En engelsk undersøgelse offentliggjort i British Medical Journals i 2008 dokumenterer Alexanderteknikkens gavnlige og langtidsvirkende effekt på kroniske rygproblemer. Denne effekt øges yderligere ved sideløbende fysisk træning.

Alexanderteknik hjælper dig, når du

har smerter i nakken
har smerter i ryggen
har tilbagevendende hovedpine
har stress
har problemer med vejrtrækning og stemmebrug
er udøvende kunstner
træner eller udøver sport
er gravid

Alexnderteknik forebygger skader, nedslidning og unødig muskelspænding,og giver dig den viden, forståelse, bevidsthed og opmærksomhed, der skal til for at

An English trail published in British Medical Journals in 2008 documents the beneficial, long-lasting effects of the Alexander Technique on chronic back pain. This effect is further enhanced with parallel physical training.

Alexander Technique helps when you

experience pain in the back of your neck
experience back pain
experience recurring headaches
experience stress
experience problems with breathing and the use of your voice
are a performing artist
are exercising or doing sports
are pregnant

Alexander Technique prevents injuries, attrition, and unnecessary muscle tension, and provides you with the knowledge, understanding, consciousness and awareness necessary to create a lasting effect.

skabe en varig effekt, der tillader fri bevægelighed med et økonomisk forbrug af muskelspænding.

Unnecessary and inappropriate patterns of habit, action and reaction as well as muscle tension are substituted with a conscious and more economic use of the self.