English

Dansk

Pilates undervisning

Min motivation

My motivation

Alexanderteknik og Pilates er integreret i mit arbejde og måden jeg underviser på.
De to måder at arbejde på handler om at stoppe op og give tid til at registrere, undersøge og afprøve.
At arbejde med detaljen i forhold til helheden.

Samarbejde

Jeg møder dig lige der, hvor du er i dit liv og tager udgangspunkt i "lige nu". Jeg møder dig med engagement, motivation, glæde og interesse.
I samarbejde og gensidig respekt kan vi sammen lukke op for det selvstændige arbejde, der skal til, for at dit projekt lykkes bedst muligt.
Arbejdet foregår naturligvis i fuld fortrolighed.

At give og tage

At give og tage er selve essensen i det at leve, at udveksle, lære af hinanden og lade sig inspirere og inspirere andre.

Alexander Technique, Pilates and coaching are integrated in my work and the way I teach.
These three methods of working are about stopping and taking the time to register, examining and trying things out.
I work with details in relation to the whole.

Partnership

I meet you right where you are in your life and use the present moment as the starting point.
I meet you with a great deal of engagement, motivation, joy and interest.
Naturally the work takes place with complete confidentiality.

Give and take

To give and take is the essence of living, of exchanging, of learning from each other and letting oneself be inspired as well as inspiring others.